Stavba domů

Dle rozsahu prací a dodávek Vám provedeme odborné založení stavby, základovou desku, nosné zdivo.